Category: travel news

ตลาดกลางคืน เยาวราช

ย่านชุมชนชาวจีนที่คึกคักทุกค่ำคืนต้องยกให้ตลาดกลางคืน เยาวราชที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แหล่งชุมชนของชาวจีน ย่านธุรกิจการค้า การเงิน การธนาคาร เต็มไปด้วยร้านค้าทองที่เจริญรุ่งเรืองรูปพรรณเก่าแก่คุณภาพดี จึงได้รับสมญานามว่า ถนนสายทองคำ ความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนกับตลาดที่อื่นคือ เป็นตลาดสองภาคมีทั้งภาคกลางวัน และภาคกลางคืน