ในการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาและการทำงานของรก

การเปลี่ยนแปลงของรกอาจหมายถึงลูกหลานชายของคุณแม่ที่มีอายุมากกว่ามีแนวโน้มที่จะพัฒนาปัญหาหัวใจในชีวิตการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในรกในมารดาที่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่าซึ่งนำไปสู่โอกาสที่จะมีสุขภาพที่ไม่ดีในลูกหลานชายของพวกเขาการศึกษาในหนูแสดงให้เห็น ทารกในครรภ์ทั้งชายและหญิงไม่โตในมารดาที่มีอายุมากแต่มีความแตกต่างเฉพาะทางเพศ

ในการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาและการทำงานของรก สิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มโอกาสของปัญหาหัวใจในภายหลังและความดันโลหิตสูงในเพศชายมีอายุมากขึ้น การศึกษาที่ตีพิมพ์ในรายงานทางวิทยาศาสตร์ดูที่หนูตั้งครรภ์ที่มีอายุใกล้เคียงกัน ในมารดาที่มีอายุมากรกของทารกในครรภ์แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ในบางกรณีรกก็สนับสนุนทารกในครรภ์หญิงดีกว่ารกของแม่ที่อายุน้อยกว่า อย่างไรก็ตามในกรณีของทารกในครรภ์ผู้ชายรกแสดงการเปลี่ยนแปลงที่จะ จำกัด การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ของหนูอายุครรภ์ ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาและการทำงานของรกนี้สามารถนำไปสู่การจัดการการตั้งครรภ์ของมนุษย์ที่ดีขึ้นและการพัฒนาของการแทรกแซงเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพระยะยาวของเด็กที่เกิดจากมารดาที่มีอายุมากกว่า