แนวทางการรักษาที่เป็นประโยชน์

ผลการวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการรักษาที่อาจเป็นประโยชน์ ฉันคิดว่ามันแสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้โมเลกุลขนาดเล็กหรือตัวยับยั้งอาร์เอ็นเอเพื่อลดการแสดงออกหรือยับยั้งการทำงานของ FKBP5 ได้หรือเราก็สามารถใช้เครื่องเลียนแบบ microRNA เพื่อเพิ่มการแสดงออกของ microRNA miR-320a ได้ฉันยังสามารถนึกถึงวิธีการแก้ไขยีน

ที่มีการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของ allele ใน FKBP5 ต่อ allele ป้องกัน เงินทุนสำหรับการศึกษาได้จัดทำโดยสถาบันแห่งชาติของโรคข้ออักเสบโรคกระดูกและผิวหนังกองทุน Mayday, ผู้นำในอนาคตในการให้ความช่วยเหลือจากความเจ็บปวดอเมริกันและสถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์แห่งชาติ