เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนมีความสามารถ

เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนมีความสามารถในการต่ออายุตัวเองและมีศักยภาพในการสร้างเซลล์เกือบทุกชนิดในร่างกาย สถานะของเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนได้รับการจัดตั้งและดูแลโดยเครือข่ายด้านกฎระเบียบหลายแห่งซึ่งรวมถึงตัวควบคุมฟังก์ชั่นของตัวควบคุมเหล่านี้แม้ว่าจะไม่ได้กำหนดไว้อย่างดี เป็นที่ทราบกันว่าปัจจัยเหล่านี้มีอยู่ควบคุมการแสดงออกของยีนได้

จากการศึกษาของเราเราสามารถแสดงกลไกที่แน่นอนและวิธีการควบคุมการแสดงออกของยีนเหล่านี้สองสิ่งสำคัญที่เราค้นพบคือ TAF5L และ TAF6L เปิดใช้งานการถอดรหัส oncogene c-Myc และควบคุม OCT4 ซึ่งเป็นตัวควบคุมหลักของสเต็มเซลล์ตัวอ่อนเราพบว่าเครือข่ายกำกับดูแลของ MYC ได้รับการควบคุมโดยพวกเขาเป็นหลักซึ่งพวกเขายังคงรักษารูปแบบการต่ออายุตัวเองของสถานะเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อน การค้นพบนี้อาจทำให้ TAF5L และ TAF6L มีความสำคัญมากไม่เพียง แต่ในสาขาชีววิทยาการเกิดใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวิจัยโรคมะเร็งด้วย