เจ็ดวันอันตรายของสงกรานต์

“ เจ็ดวันอันตราย” ของสงกรานต์เห็นจำนวนผู้ขับขี่เกิน 12,192 คนขณะที่กรุงเทพฯมีจำนวนผู้ขับขี่ที่มึนเมามากที่สุดที่ 727 หัวหน้าแผนกคุมประพฤตินายประสารมหาตระกูลกล่าวในวันพฤหัสบดี จากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (RSOC) พบว่ามีผู้เสียชีวิต 386 รายและผู้บาดเจ็บ 3,442 รายจากอุบัติเหตุทางถนน 3,338 รายในช่วงระยะเวลา 11 ถึง 17 เมษายน

ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าลดลงเล็กน้อยจากช่วงปีที่ผ่านมา RSOC กล่าว ขณะเดียวกันนายประสารกล่าวว่าการขับขี่เกินเกณฑ์นั้นคิดเป็นร้อยละ 97 ของการละเมิดกฎหมายจราจร 12,597 ครั้งในขณะที่ 386 คดีการขับขี่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติดและ 19 รายการเกี่ยวข้องกับการขับรถโดยประมาท ผู้กระทำผิดจะถูกกันออกไปจาก 22: 00-04: 00 เป็นเวลาเจ็ดถึง 15 วันจะต้องรายงานไปยังกรมคุมประพฤติสี่ครั้งในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่พวกเขาถูกคุมขังและให้บริการทางสังคมตลอด 24 ชั่วโมง ผู้กระทำผิดถูกห้ามมิให้ออกจากเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. เป็นเวลาเจ็ดถึง 15 วันต้องรายงานไปยังกรมคุมประพฤติสี่ครั้งในช่วงเวลาดังกล่าวและให้บริการทางสังคมตลอด 24 ชั่วโมง