“อู่ฮั่น” ปิดโรงพยาบาลชั่วคราวแล้ว หลังสถานการณ์ไวรัสดีขึ้นต่อเนื่อง

ขณะนี้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ทุกรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชั่วคราว “ห้องนั่งเล่นอู่ฮั่น” (Wuhan Livingroom) ในนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน ได้ถูกปล่อยตัวกลับบ้านหรือส่งตัวไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ แล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายวันเสาร์ (7 มี.ค.) หลังสถานการณ์โรคระบาดในท้องถิ่นมีแนวโน้มดีขึ้น

บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะทำการฆ่าเชื้อโรคภายในโรงพยาบาลชั่วคราวแห่งนี้อย่างเต็มรูปแบบ และคาดว่าจะปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ (8 มี.ค.)

ทั้งนี้ โรงพยาบาลชั่วคราว “ห้องนั่งเล่นอู่ฮั่น” เป็นหนึ่งในบรรดาโรงพยาบาลชั่วคราวที่ถูกดัดแปลงจากอาคารสถานที่สาธารณะ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรง โดยดัดแปลงจาก “ห้องนั่งเล่นอู่ฮั่น” ของอาคารวัฒนธรรม มีเตียงรองรับผู้ป่วยถึง 2,000 หลัง และเปิดรับผู้ป่วยกลุ่มแรกเมื่อวันที่ 5 ก.พ. เหล่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของที่นี่ทำงานอย่างหนักในการคัดกรองและรักษาพยาบาลผู้ป่วย ขณะที่ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ เต้นออกกำลังกาย หรืออ่านหนังสือ

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าจำนวนอำเภอและเมืองในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน ศูนย์กลางการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูง ปรับลดลงเกือบครึ่งหนึ่งในเวลาไม่กี่วัน หน่วยงานท้องถิ่นระบุว่าอำเภอและเมือง 19 แห่ง จัดเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูง ขณะที่อีก 37 แห่ง จัดเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ และอีก 20 แห่ง จัดเป็นพื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง เมื่อนับถึงสิ้นวันศุกร์ (6 มี.ค.) ที่ผ่านมา

การจัดลำดับเมื่อวันอังคาร (3 มี.ค.) กำหนดให้อำเภอและเมือง 22 แห่งเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ, 17 แห่งเป็นพื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง และ 37 แห่งเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูง เขต อำเภอ และเมือง ที่ไม่มีการยืนยันผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกัน 14 วัน เป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ ส่วนพื้นที่ที่มีการยืนยันผู้ป่วยรายใหม่น้อยกว่า 50 ราย หรือเกิน 50 รายแต่ไม่มีการระบาดเข้มข้น เป็นพื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง ขณะที่พื้นที่ที่มีการยืนยันผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 50 ราย รวมถึงมีการระบาดเข้มข้น เป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูง