สิงคโปร์ได้ผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี

ธนาคารกลางของสิงคโปร์ได้ผ่อนคลายนโยบายการเงินเป็นครั้งแรกในรอบสามปีในวันจันทร์ตามที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวางเนื่องจากเศรษฐกิจของรัฐในเมืองได้ชะลอการถดถอยอย่างรุนแรงซึ่งมีกำหนดจะจัดการเลือกตั้งภายในไม่กี่เดือน เช่นเดียวกับเศรษฐกิจในเอเชียที่พึ่งพาการค้าอื่น ๆ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนและการชะลอตัวของโลกในวงกว้าง

ธนาคารกลางสิงคโปร์จัดการนโยบายผ่านการตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนแทนที่จะผ่านอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับที่ธนาคารกลางอื่น ๆ ปล่อยให้เงินดอลลาร์สิงคโปร์ปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินของคู่ค้าหลักภายในกลุ่มนโยบายที่ไม่เปิดเผยมันจะลดลงเล็กน้อยความลาดชันของนโยบายการเงินของดอลลาร์สิงคโปร์โดยใช้ถ้อยคำที่เสนอว่ามาตรการผ่อนคลายจะน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความกว้างและระดับที่วงอยู่ตรงกลางไม่เปลี่ยนแปลง