สร้างเซลล์ที่เพาะเลี้ยงขึ้นมาใหม่

เทคนิคการเขียนโปรแกรมซ้ำเพื่อสร้างโครงสร้างตัวอ่อนที่คล้ายกับตัวอ่อนจริงมากขึ้นบางทีการค้นพบที่สำคัญที่สุดของเราก็คือโมเลกุลตามธรรมชาติที่พบในตัวอ่อนหนูตัวแรกสามารถสร้างเซลล์ที่เพาะเลี้ยงขึ้นมาใหม่เพื่อให้คล้ายกับตัวอ่อนในระยะแรกได้อย่างน่าประหลาดใจ หลังจากการรักษาด้วยการแปลงเจ็ดวันกระบวนการใหม่สามารถสร้างโครงสร้างคล้ายกับบลาสโตซิสต์

ที่ประกอบตัวเองได้ 5-30 ตัวเมื่อพวกเขาทำการตรวจสอบกลุ่มของเซลล์ขนาดเล็กเมื่อไม่กี่วันก่อนที่พวกมันจะโตเต็มที่ในโครงสร้างที่คล้ายกับบลาสโตซิสพวกเขาพบว่าเซลล์นั้นมีการแสดงออกของยีนสำหรับโทโปโทเทนซี่ที่พบในตัวอ่อนสองเซลล์ การทดสอบเพิ่มเติมเปรียบเทียบโครงสร้างที่คล้ายกับบลาสโตซิสกับสารตั้งต้นของพวกมันแสดงให้เห็นว่าเซลล์ในโครงสร้างที่ครบกำหนดนั้นถูกผูกไว้ใกล้กัน จุดเด่นของการก่อตัวของบลาสโตซิสต์และโพลาไรเซชัน เซลล์ในสารตั้งต้นมีลักษณะคล้ายกับตัวอ่อนในระยะก่อนหน้านี้ก่อนการบีบอัดซึ่งเป็นหลักฐานที่ดีว่ากลุ่มสารตั้งต้นอาจรวมถึงเซลล์ totipotent