ลักษณะภูมิประเทศของเซลล์นี้มีผลต่อการแพร่เชื้อ

เมื่อโลกถูกศึกษาจากอวกาศพื้นผิวของมันดูเรียบ แต่เมื่อซูมเข้าไปเราจะสังเกตเห็นภูเขาและหุบเขา เช่นเดียวกับเซลล์ โดยไม่มีการขยายพวกมันดูราบรื่น แต่เมื่อมองใกล้ ๆ จะเผยให้เห็นทั้งสันเขาและหลุมอุกกาบาต การเปลี่ยนแปลงในลักษณะภูมิประเทศของเซลล์นี้มีผลต่อการแพร่ การเคลื่อนที่ของโมเลกุลในเยื่อหุ้มเซลล์อย่างไร การแพร่กระจายถูกศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลอง

สำหรับองค์กรของเมมเบรนและเพื่อเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนประกอบของเซลล์ พื้นฐานสำหรับการศึกษาของนักวิจัยคือการค้นพบก่อนหน้านี้ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เซลล์เดียวจาก 70 เซลล์ที่ศึกษามีผิวเรียบ แบบจำลองที่โดดเด่นของวันนี้เกี่ยวกับวิธีการที่พลาสมาเมมเบรนที่ล้อมรอบเซลล์จัดอยู่บนพื้นฐานของการตีความข้อมูลการวัดแบบสองมิติการศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้นำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์เนื่องจากพื้นผิวของเซลล์นั้นมีสามมิติ