รูปแบบการแสดงออกของเซลล์มะเร็ง

ค้นพบว่าการปิดกั้นโปรตีนบางอย่างอาจเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มในการป้องกันการแพร่กระจายของมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีการดื้อต่ออัณฑะ CRPC เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่ก้าวร้าวสูงซึ่งมักนำไปสู่การพัฒนาของการแพร่กระจายของมะเร็ง มาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี CRPC มักจะมีวิธีการขัดขวางการส่งสัญญาณและในขณะที่มีประสิทธิภาพเฉลี่ยสอง – สามปีการรักษาล้มเหลวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ที่จะขัดขวางความก้าวหน้าอันเนื่องมาจากกลไกการต่อต้าน AR ผลการวิจัยของเรามีความสำคัญเนื่องจากทางเลือกการรักษาในปัจจุบันสำหรับ CRPC มี จำกัด และมุ่งเน้นไปที่การยับยั้งเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากที่อาศัยการส่งสัญญาณ AR CRPC เป็นโรคที่มีความซับซ้อนและมีความแตกต่างกันโดยมีสถานะ AR ที่แตกต่างกันและรูปแบบการแสดงออกของเซลล์มะเร็งแต่ละชนิด ในขณะที่โรคดำเนินไปเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากสามารถพึ่งพาการส่งสัญญาณ AR น้อยลงและใช้กลไกการส่งสัญญาณทางเลือกเพื่อรักษาการเจริญเติบโตและการแพร่กระจาย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระบุเป้าหมายที่“ ควบคุมไม่ได้” ซึ่งควบคุมการย้ายเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากและการบุกรุกในเซลล์ที่พึ่งพาหรือไม่ขึ้นอยู่กับการส่งสัญญาณของแอนโดรเจน