ยีนที่กลายพันธุ์ในมะเร็งของคน

ในการศึกษาCellก่อนหน้านี้คาร์เตอร์มาร์ตี้และทีมพบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างการแต่งหน้าทางพันธุกรรมของ MHC-I กับยีนที่กลายพันธุ์ในมะเร็งของคนคนนั้น คาร์เตอร์กล่าวว่าตั้งแต่แอนติเจนมะเร็งที่นำเสนอโดย MHC-I จะนำไปสู่การกำจัดต้นของเซลล์มะเร็งเหล่านั้นโดยเร็วโดยเซลล์ T จากมุมมองที่ตรงกันข้ามถ้าโมเลกุล MHC-I ของคนคนหนึ่งไม่รู้จัก

และแสดงแอนติเจนมะเร็งมีความผิดปกติบางอย่างมีแนวโน้มที่จะปรากฏตัวขึ้นในเนื้องอกของคนคนนั้น นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่ามะเร็งที่ทำให้เกิดมะเร็ง MHC-I สามารถรับรู้ได้ยากยิ่งขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้พวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็ง คาร์เตอร์กล่าวว่าเป็นไปได้ว่าข้อมูลนี้อาจถูกนำมาใช้เพื่อทำนายโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่คนอาจได้รับการปฏิบัติและวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้รับการรักษาก่อนที่เนื้องอกจะเริ่มต้นขึ้น