ผู้นำญี่ปุ่นเตือนแอฟริกาเรื่องหนี้จากการขยายอิทธิพลของจีน

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่น กล่าวเตือนบรรดาผู้นำชาติแอฟริกาเรื่องหนี้สะสมที่มากเกินไป ในระหว่างการประชุมนานาชาติโตเกียวว่าด้วยการพัฒนาแอฟริกา (TICAD) ที่เมืองโยโกฮามา

รายงานระบุว่า ผู้นำญี่ปุ่นหมายถึงบรรดาโครงการโครงสร้างพื้นฐานของจีน มูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่หลายฝ่ายโจมตีว่าทำลายสถานะทางการเงินของประเทศกำลังพัฒนา และทำให้ประเทศเหล่านั้นจมอยู่กับหนี้ ขณะเดียวกันก็มักจะละเลยเรื่องสิทธิและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นายกรัฐมนตรีอาเบะยังกล่าวด้วยว่า รัฐบาลที่มีหนี้สินมากควรเสริมทักษะให้กับบรรดาวิสาหกิจของตน พร้อมเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นมีแผนจะอบรมผู้เชี่ยวชาญใน 30 ประเทศแอฟริกาในช่วงเวลา 3 ปีในการจัดการความเสี่ยงและหนี้สาธารณะ และเน้นย้ำว่า เงินกู้และโครงการจากญี่ปุ่นมีข้อผูกมัดน้อยกว่าจีน อีกทั้งยังมีการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการสนับสนุนที่พร้อมมูลกว่า

ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับชาติแอฟริกาในการจัดการประชุม TICAD ทุก 5 ปี เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมความช่วยเหลือและส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ แต่ด้วยความที่รัฐบาลญี่ปุ่นก็กำลังมีปัญหางบประมาณ จึงไม่สามารถเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือต่างชาติได้โดยตรง รัฐบาลญี่ปุ่นจึงหันไปส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในแอฟริกาแทน