ประสิทธิภาพในพฤติกรรมการสั่งยาและลดปริมาณยา

การเข้าใกล้พื้นจากระบบสุขภาพที่ขับเคลื่อนโดยกฎหมายของรัฐสามารถเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งยาและลดปริมาณยาใหม่ที่ให้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเฉียบพลันที่สำคัญเราไม่เห็นผลร้ายใด ๆ ในระยะสั้นเช่นการเติมก่อนกำหนดหรือการเพิ่มขึ้นของการโทรศัพท์หรือการเยี่ยมชมโรงพยาบาลซึ่งอาจแนะนำการควบคุมความเจ็บปวดที่ไม่เพียงพอ

หรือการฟื้นตัวช้าในผู้ป่วยเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการใช้งานเรื้อรังและความผิดปกติในการใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมายได้ใช้การแจ้งเตือนการปฏิบัติที่ดีที่สุดของ EMR ในการปฏิบัติทางคลินิกในรัฐนิวเจอร์ซีย์เพื่อแจ้งผู้สั่งจ่ายยา ผู้กำหนดจะต้องทำการเลือกที่ใช้งานเพื่อรับทราบการแจ้งเตือนก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งเดิมหรือปรับปริมาณที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย