บนถนนที่วุ่นวายของเมืองหลวง

อย่างไรก็ตามทีมงานได้รับทราบถึงข้อ จำกัด ในการศึกษาโดยระบุว่าระดับความเครียดที่เกิดขึ้นบนถนนที่วุ่นวายของเมืองหลวงซึ่งเกิดจากการสัมผัสกับเสียงดังและฝูงชนที่มีชีวิตชีวาอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ พวกเขายังสังเกตเห็นว่าผู้เข้าร่วมการใช้ยาสำหรับอาการหัวใจและหลอดเลือดได้รับผลกระทบน้อยลงจากการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศ ข้อมูลของเราชี้ให้เห็นว่ายารักษาโรคหัวใจที่ถ่ายโดยผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือด

จะเป็นประโยชน์เมื่อเดินในบริเวณที่เป็นมลพิษ ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและมากกว่าร้อยละ 19 ในบุคคลที่เป็นโรคหัวใจ ผู้ที่เดินไปตามถนนลอนดอนอันวุ่นวายไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องนี้กับผู้เข้าร่วมสุขภาพถึงเพียงร้อยละ 4.6 ลดความตึงเครียดในหลอดเลือด ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีอัตราการลดลง 16 เปอร์เซ็นต์และผู้ที่เป็นโรคหัวใจได้รับการลดความตึงของหลอดเลือดเพียงร้อยละ 8.6 เท่านั้น