นกแอร์แจงเหตุเส้นทางเลย-ดอนเมืองล่าช้า

นกแอร์เที่ยวบิน DD9705 เส้นทางเลย – ดอนเมือง ออกเดินทางจากท่าอากาศยานเลยแล้ว หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบความปลอดภัย กรณีมีผู้โดยสารแจ้งว่ามีวัตถุระเบิดอยู่ในกระเป๋า

สายการบินนกแอร์ได้รับรายงานว่าเที่ยวบินที่ DD9705 เส้นทางเลย – ดอนเมือง มีผู้โดยสาร 83 คน พร้อมด้วยนักบินและลูกเรือ 5 คน มีกำหนดการออกเดินทางจากท่าอากาศยานเลย เวลา 10.30 น. ด้วยเครื่องบินแบบบอมบาร์ดิเอร์ Q400 มีความจำเป็นต้องล่าช้า เนื่องจากมีผู้โดยสารชายชาวเยอรมันรายหนึ่งแจ้งว่ามีวัตถุระเบิดอยู่ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ดังนั้น กัปตันจึงปฏิบัติตามขั้นตอนรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล โดยการดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานและหน่วยงานต่าง ๆ ในการแจ้งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมนำเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานมาเชิญตัวผู้โดยสารคนดังกล่าวและสัมภาระลงจากเครื่องบินโดยทันที จากนั้นเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานเลยจึงได้ทำการตรวจสอบสัมภาระ และเชิญตัวไปยังสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย เพื่อดำเนินการแจ้งความกับผู้โดยสารที่พูดว่ามีระเบิดในสัมภาระตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินดังกล่าว กัปตันได้เชิญผู้โดยสารพร้อมสัมภาระทั้งหมดลงจากเครื่องบิน เพื่อทำการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ทั้งในส่วนของเครื่องบิน ผู้โดยสาร และสัมภาระทั้งหมด จนมีความมั่นใจว่าไม่มีความเสี่ยงใด ๆ และเที่ยวบินดังกล่าวได้พร้อมออกจากท่าอากาศยานเลยอย่างปลอดภัย เมื่อเวลา 11.30 น. โดยมีกำหนดเวลาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองในเวลา 12.40 น.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้โดยสารทุกคนไม่มีอาการตื่นตระหนกและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างดี รวมถึงเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของสายการบินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สายการบินนกแอร์ขออภัยผู้โดยสารทุกคนหากไม่ได้รับความสะดวกในเที่ยวบินดังกล่าว ทั้งนี้สายการบินได้ปฏิบัติการบินตามมาตรฐานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย.-สำนักข่าวไทย