ทุ่งนาอันกว้างขวางของไค่ปิง

ส่วนใหญ่สร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 หอคอยป้อมที่ Kaiping สร้างขึ้นโดย Kaipingers ที่มีชื่อเสียงขาออกซึ่งนำรูปแบบสถาปัตยกรรมมากมายที่พวกเขาเห็นในต่างประเทศมารวมถึงอิสลามโรมันและกรีกโบราณ หอคอยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อแสดงความมั่งคั่งและเป็นวิธีปฏิบัติในการปกป้องชาวบ้านจากสงครามและการโจรกรรม ป้อมปราการประมาณ 1,800 แห่ง

ยังคงยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งนาอันกว้างขวางของ Kaiping ตั้งอยู่ 130 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของกวางโจวเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง มีรถโดยสารธรรมดาให้บริการระหว่างสถานีขนส่ง Kaiping และสถานีขนส่งทางไกลในกวางโจว รถประจำทางและเรือข้ามฟากมีให้บริการระหว่าง Kaiping และฮ่องกง