ค้นพบเส้นทางการส่งสัญญาณระดับโมเลกุล

สเต็มเซลล์เครื่องยนต์ที่มองไม่เห็นซึ่งผลักดันการเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อ การทำความเข้าใจกับสัญญาณที่นำเซลล์ต้นกำเนิดของกล้ามเนื้อไปสู่การกระทำนั้นสามารถเปิดเผยวิธีการใหม่เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตามกลไกเหล่านี้เข้าใจได้ไม่ดี ค้นพบเส้นทางการส่งสัญญาณระดับโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนที่ควบคุมวิธีการที่เซลล์ต้นกำเนิดของกล้ามเนื้อ

ตัดสินใจว่าจะต่ออายุตัวเองหรือแยกแยะความเข้าใจที่อาจนำไปสู่กล้ามเนื้อลดลงที่เกี่ยวข้องการศึกษาได้รับการตีพิมพ์ในการสื่อสารธรรมชาติเป้าหมายยาที่มีแนวโน้มว่าจะนำเซลล์ต้นกำเนิดของกล้ามเนื้อไปสู่ ​การตัดสินใจที่ถูกต้องและกระตุ้นการซ่อมแซมกล้ามเนื้อซึ่งอาจช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ การสูญเสียกล้ามเนื้อเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชราตามธรรมชาติที่เรียกว่า Sarcopenia หรือเกิดจากโรคทางพันธุกรรมเช่นโรคกล้ามเนื้อเสื่อม Sarcopenia ส่งผลกระทบเกือบ 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี