ความแตกต่างในมารดาและบุตรหลาน

นักวิจัยวิเคราะห์เด็ก 4,832 รายที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนรวบรวมข้อมูลโดยใช้ดัชนีมวลกายเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายความหนาของผิวและเส้นรอบเอว พวกเขาพบว่ามาตรการเหล่านี้ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเด็กที่เกิดจากมารดาที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วน ตัวอย่างเช่นการใช้ดัชนีมวลกาย 19 เปอร์เซ็นต์ของเด็กที่เกิดมาจากมารดา

ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นนั้นเป็นโรคอ้วนเมื่อเทียบกับเด็กที่แม่มีน้ำตาลปกติถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ความแตกต่างในมารดาและบุตรหลานของพวกเขาเนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นของมารดาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องแม้การคำนวณน้ำหนักของแม่น้ำตาลกลูโคสก็มีผลอย่างเป็นอิสระ” ดร. บาร์บาร่าลินเดอร์ผู้วิจัยและที่ปรึกษาอาวุโสด้านการวิจัยโรคเบาหวานในวัยเด็กกล่าว NIDDK ผลการวิจัยของเราเพิ่มแรงจูงใจในการหาหนทางที่จะช่วยให้ผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์เพื่อทำตามขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยง