ความเสียหายของเส้นประสาท

โดยการติดตามความคืบหน้าของความเสียหายของเส้นประสาทและความก้าวหน้าของสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น radioligands สามารถใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการรักษาใหม่เพื่อปกป้องเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของหัวใจของผู้ป่วย นักวิจัยให้ครึ่งลิงในการศึกษายา pioglitazone ที่ได้แสดงให้เห็นในสัญญาในการปกป้องเซลล์ระบบประสาทส่วนกลางจากการอักเสบ

และความเครียดออกซิเดชัน การฟื้นตัวของเส้นประสาทมีมากขึ้นในสัตว์ที่ได้รับยา pioglitazone” Emborg กล่าวซึ่งงานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก National Institutes of Health “สิ่งที่น่าสนใจคือวิธีนี้ช่วยให้เราสามารถระบุถึงความแตกต่างของการรักษาที่ทำขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการอักเสบและความเครียดจากออกซิเจนในหัวใจ”