ควบคุมการไหลเวียนของข้อมูลทางพันธุกรรม

โครงสร้างดีเอ็นเอของวัตสันแรกได้ทำให้นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะออกแบบโมเลกุลที่สามารถจับคู่กับดีเอ็นเอและช่วยควบคุมการไหลเวียนของข้อมูลทางพันธุกรรมได้ นี่เป็นโมเลกุล bifacial ตัวแรกที่สามารถบุกดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอแบบคู่ได้ภายใต้สภาวะที่เกี่ยวข้องกับชีวภาพ ดีเอ็นเอซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

ทั้งหมดประกอบด้วยสองส่วนของนิวคลีโอไทด์ นิวคลีโอไทด์เชื่อมต่อกันโดยใช้พันธะไฮโดรเจนสร้างห่วงโซ่แบบวกวนของคู่ฐานวัตสัน ในขณะที่คู่พื้นฐานเหล่านี้มีรหัสที่ค่อนข้างง่ายสำหรับข้อมูลทางพันธุกรรมของเราการเข้าไปในเกลียวคู่เพื่อเปลี่ยนรหัสเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีการยึดเกาะระหว่างฐานคู่กันสถาบันเพื่อการออกแบบและค้นพบ Biomolecular และศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรดนิวคลีอิกเป็นผู้นำในการออกแบบและพัฒนากรดนิวคลีอิก