ควบคุมการปลดปล่อยเทคนิค

การวิจัยซึ่งรวมถึงคณะจากสถาบันรังสีวิทยา Mallinckrodt และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ที่โรงเรียนแพทย์พร้อมกับกระทรวงพลังงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเคมีในโรงเรียนวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับการตีพิมพ์ออนไลน์ในสัปดาห์นี้และ จะอยู่ในประเด็นที่ 28 กันยายนของวารสารควบคุมการปลดปล่อยเทคนิคนี้อาจนำมาซึ่งการรักษาโรคที่เกี่ยวกับสมอง

เช่นการแพร่กระจายของ gliomas pontine ภายใน (DIPG) โรคมะเร็งสมองในวัยเด็กที่มีอัตราการรอดชีวิตห้าปีถึงสองเปอร์เซ็นต์ไม่คงที่การพยากรณ์โรคกลุ้มใจที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา (เพื่อเพิ่มมุมมอง, มะเร็งในวัยเด็กที่พบมากที่สุด, มะเร็งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันมีอัตราการรอดชีวิตห้าปีเกือบร้อยละ 90) ในแต่ละปีในสหรัฐฯมีผู้ป่วยไม่เกิน 300 ราย” นายเฉินกล่าว “โรคในเด็กทั้งหมดเป็นเรื่องที่หายากโชคดีที่นี่เป็นเรื่องที่หายากมาก แต่เราไม่สามารถนับจำนวนได้ด้วยวิธีนี้เพราะเด็กที่เป็นโรคนี้และครอบครัวของพวกเขาเป็นเรื่องที่ร้ายแรง