ควบคุมการก่อตัวของหลอดเลือด

ข้อบกพร่องในการทำงานในเซลล์หัวใจของผู้ป่วยที่จ่ายต่อหนึ่งคลิกซึ่งมีลักษณะเฉพาะจากการปล่อยปัจจัยการเจริญเติบโตที่ควบคุมการก่อตัวของหลอดเลือดหรือปัจจัยที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นกลไกพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโรค การค้นพบของพวกเขาเรียกร้องให้มีเหตุผลทางการแพทย์ในการรักษาผู้หญิงด้วยซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาอาการของภาวะโพรแลกตินในเลือดสูง

ควบคุมเทคนิคพันธุวิศวกรรมที่ทันสมัยซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์และสรีรวิทยาในปี 2555 เพื่อผลิตสเต็มเซลล์และการตีเซลล์หัวใจจากเซลล์ผิวหนังของผู้ป่วย PPCM และการควบคุมสุขภาพ นี่เป็นครั้งแรกที่มีการใช้เทคนิคนี้เพื่อศึกษากลไกการจ่ายต่อหนึ่งคลิก การใช้เซลล์หัวใจเหล่านี้เราสามารถพบว่าทฤษฎีที่ยอมรับไม่ถูกต้องเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่ผลิตจากเซลล์ต้นกำเนิดของผู้ป่วยมีข้อบกพร่องในการทำงานที่ทำให้พวกเขาหลั่งโปรตีนอักเสบและโปรตีนที่ยับยั้งการก่อตัวของหลอดเลือดใน กล้ามเนื้อแม้ไม่มีความเครียดเราหวังว่าการค้นพบนี้จะปูทางสำหรับการวินิจฉัยและการป้องกันและรักษาใหม่ที่มีประสิทธิภาพ