คกก.ควบคุมฯแอลกอฮอล์ เสนอห้ามขายเหล้าเบียร์ 13 เม.ย.

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสนอ13 เม.ย.ห้ามขายเหล้าเบียร์ หวังช่วยลดอุบัติเหตุ เตรียมเสนอคณะกรรมการ นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พิจารณาออกประกาศ

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562 ว่า ที่ประชุม เห็นชอบมาตรการลดอุบัติเหตุ จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบเข้มข้น โดยเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่มีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้ ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี “ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ 13 เมษายน 2562’ ภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อให้วันมหาสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ปลอดจากอุบัติเหตุ อีกทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่คนไทยเดินทางกลับบ้านเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยมักมีอุบัติเหตุสูง

นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า ยืนยันว่าความคิดนี้ไม่เห็นมาจากความพึงพอใจในการดื่มหรือไม่ดื่ม แต่เป็นการนำเอาหลักวิชาการมาคำนวณ ทางสถิติ ที่พบว่า แนวโน้มอุบัติเหตุและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยพุ่งสูงทุกปี เมื่อนำช่วงเวลา 7 วันดังกล่าวมาวิเคราะห์ พบว่า ยอดเสียชีวิต และการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 13 เมษายนสูงที่สุด จึงเป็นต้องมีป้องกัน ที่ผ่านมา การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มักถูกต่อต้าน แต่ท้ายก็เห็นด้วย เพราะแก้ปัญหาอุบัติเหตุได้จริง ทั้งนี้ที่ผ่านมาเคยมีการห้ามจำหน่ายสุราในวันพระใหญ่ ก็ทำให้ชาวพุทธ และประชาชนตอบรับเป็นอย่างดี

นพ.สุขุม กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาจาการมาตรการจับกุมเมาแล้วขับหรือตรวจวัดระดับแอกอฮอล์ก็พบว่ายังสูงอยู่ ส่วนใหญ่เกินระดับ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ที่กฎหมายกำหนดและในเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีก็พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด มากกว่า20 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เช่นกัน อีก

ทั้งเข้าถึงแหล่งจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ง่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านค้าระดับชุมชน หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผลตอบรับดี เตรียมพิจารณาเสนอต่อไปทุกปี ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ 13 เมษายนทุกปี