การไหลของออกซิเจนและสารอาหาร

หัวใจถูกล้างเป็นเวลาสิบนาทีเพื่อเอาแอลกอฮอล์ส่วนเกินและการไหลของออกซิเจนและสารอาหารถูกขัดจังหวะแล้วเช่นเดียวกับกลุ่มที่สอง การวิเคราะห์ดำเนินการประมาณหนึ่งชั่วโมงหลัง พบว่ามีเพียง 30% ของเซลล์ตาย ความเสียหายลดลงเกือบ 60% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่สอง นอกจากนี้ผลการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนพบว่ากิจกรรม สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการบำบัดถึงสองเท่า

และเทียบเท่ากับระดับที่วัดได้ในกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้ถูกส่งไปที่การดูถูก ในกลุ่มที่สี่หัวใจได้รับการรักษาด้วยเอทานอลและสัมผัสกับยาที่ยับยั้งการทำงานของ ALDH2 ในกรณีนี้อัตราการตายของเซลล์เพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 80% ยืนยันว่าการป้องกันจากเอทานอลนั้นขึ้นอยู่กับการทำงานของเอนไซม์นี้