การออกแบบทางพฤกษศาสตร์ที่มีชีวิตชีวา

มันเป็นงานศิลปะที่มากพอ ๆ กับงานด้านลอจิสติกส์ในหลาย ๆ ด้าน ในการคิดว่าฉันได้รับข้อจำกัด อย่างมากสำหรับโครงการต่าง ๆ เช่นภาพประกอบหนังสือ แต่ฉันโชคดีมากที่มีอิสระในการสร้างสรรค์สำหรับโครงการในลักษณะนี้ แม้จะทำงานในโครงการเป็นเวลาเกือบสี่ปีด้วยการเดินทางไปอิตาลีบ่อยครั้งเพื่อดูการออกแบบใช้หินอ่อนมากกว่า 30 ล้านชิ้น

ไม่มีอะไรเตรียมคณบดีในขณะที่การออกแบบทางพฤกษศาสตร์ของเขามีชีวิตชีวาราว 17,600 ลานหลักของตารางเมตร ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมันเหลือเชื่อและสวยงามมาก สำหรับลานหลักฉันใช้ดอกไม้ที่พบได้ในภูมิภาคตะวันออกกลางในห้องโถงสวดมนต์สายพันธุ์มาจากตะวันออกกลางที่ทางเข้าทางทิศเหนือพวกเขามาจากซีกโลกเหนือและที่ทางเข้าใต้ พวกเขามาจากทางใต้ ชีคสุลต่านชอบความคิดนั้นมากเพราะเขาเห็นว่าศาสนาอิสลามมีความเป็นสากลอย่างไม่น่าเชื่อและงานออกแบบของฉันก็สะท้อนให้เห็นเช่นนั้น