การสูดดมไอระเหยก๊าซฝุ่นหรือควันในที่ทำงาน

โรคปอดที่ไม่เป็นมะเร็งหลายชนิดอาจป่วยเนื่องจากการสูดดมไอระเหยก๊าซฝุ่นหรือควันในที่ทำงานตามรายงานของสมาคมทรวงอกอเมริกันและแถลงการณ์ของสมาคมระบบหายใจของยุโรปอเมริกันวารสารทางเดินหายใจและการแพทย์การดูแลที่สำคัญ ความเชื่อมโยงระหว่างอันตรายจากการทำงานและโรคปอด การศึกษาได้ดำเนินการทั่วโลกมานานกว่าสองทศวรรษ

สภาพของระบบทางเดินหายใจตั้งแต่โรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังไปจนถึงการเกิดแผลเป็นและการติดเชื้อที่เลือก พวกเขาไม่ได้ศึกษามะเร็งของปอดและเยื่อหุ้มปอดซึ่งเป็นเยื่อหุ้มปอดรอบ ๆ เนื่องจากมีรายงานการรับภาระในการประกอบอาชีพซึ่งมีความสำคัญมาก ในทำนองเดียวกันพวกเขาไม่ได้รวมอยู่ในการประเมินภาระของพวกเขา บทบาทของปัจจัยด้านอาชีพในโรคปอดส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการยอมรับ ความล้มเหลวที่จะชื่นชมความสำคัญของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในเงื่อนไขดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการวินิจฉัยการรักษาและที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันโรคต่อไป