การสำรวจระยะยาวที่สุดของผลแอลเอสแอลพี

การรักษาด้วยยาต้านอาการวิตกกังวลและคุณสมบัติของยาแก้ซึมเศร้ายังคงมีอยู่ 6.5 เดือนหลังจากการแทรกแซง แต่ก็ไม่ค่อยมีใครรู้ถึงประสิทธิภาพของยาในระยะยาว การศึกษาติดตามผลใหม่คือการสำรวจระยะยาวที่สุดของผลแอลเอสแอลพีที่มีต่อความทุกข์ทางจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งจนถึงปัจจุบัน ผลลัพธ์เหล่านี้อาจทำให้เข้าใจได้ว่าผลบวกยังคงอยู่ได้นาน

ยาเสพติดดูเหมือนว่าจะช่วยให้ได้ประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายซึ่งอยู่กับบุคคลและสามารถเปลี่ยนความคิดและมุมมองของเขาหรือเธอได้ สู่ผลการรักษาในเชิงบวกเมื่อนำมาใช้ในการแยกและในการควบคุมที่ไม่เหมาะสม และการตั้งค่าความปลอดภัยทางจิตวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมกับการให้คำปรึกษาจากผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตที่ผ่านการฝึกอบรมหรืออำนวยความสะดวก วางแผนที่จะขยายงานวิจัยนี้ด้วยการทดลองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในผู้ป่วยจากกลุ่มเศรษฐกิจสังคมและชาติพันธุ์ที่หลากหลายซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งขั้นสูง สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งทางจิตและที่สำคัญสามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่จะเข้าใกล้ความตายด้วยการปรับปรุงด้านอารมณ์และจิตวิญญาณ