การรักษาด้วยยาที่มีความแม่นยำ

ทีมวิจัยใช้ไบโอเซนเซอร์แบบใหม่และกล้องจุลทรรศน์ที่มีความซับซ้อนเพื่อตรวจสอบการปรับเปลี่ยน GIV และพบว่าสัญญาณเรืองแสงสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการแพร่กระจายของเซลล์เนื้องอก จากนั้นพวกเขาก็สามารถวัดศักยภาพการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งที่มีการแพร่กระจายและอธิบายถึงสิ่งที่ไม่ทราบของชีววิทยาเนื้องอกที่กำลังพัฒนาได้ด้วยกิจกรรมนี้

ผลที่ได้คือการพัฒนาตัวรับส่งสัญญาณชีวภาพเรืองแสงเรโซแนนซ์ แม้ว่าจะมีการก้าวร้าวและปรับตัวได้อย่างมากเซลล์มะเร็งเพียงไม่กี่ตัวจะลุกลามและมีศักยภาพในการแพร่กระจายไปเรื่อย ๆ Ghosh กล่าว หากสามารถคาดการณ์การแพร่กระจายของเมตาพาสได้ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้เพื่อปรับการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายได้ ตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่ไม่ได้คาดการณ์ว่าจะเป็น metastasize หรือมีโรคที่อาจถูกตัดออกจากการผ่าตัดอาจได้รับการงดเว้นจากการบำบัดที่เป็นพิษสูง ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งคาดว่าจะแพร่กระจายอย่างรุนแรงอาจได้รับการรักษาด้วยยาที่มีความแม่นยำเพื่อกำหนดเป้าหมายไปยังเซลล์ที่แพร่กระจาย