การพัฒนาสารต่อต้านเชื้อราใหม่

สารต้านเชื้อราที่มีอยู่ในปัจจุบันและแม้แต่เหล่านี้ไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เนื่องจากการพัฒนาความต้านทานความเป็นพิษของโฮสต์และด้านที่ไม่พึงปรารถนา ผลหลายสารเหล่านี้ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถใช้ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา antifungals ใหม่ที่มีคุณสมบัติและกลไกของการดำเนินการเป็นตัวแทนของการปรับปรุง

ที่มีอยู่และที่สามารถ ใช้ในหลากหลายสาขารวมถึงการคุ้มครองพืชผลและหลังการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาในเครื่องสำอางค์วัสดุและอาหารสัตว์และสุขภาพของมนุษย์ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสารต่อต้านเชื้อราใหม่ที่ขึ้นอยู่กับโปรตีนจากเชื้อรา ที่หลั่งออกมาจากเชื้อราที่เป็นเส้นใย ปัญหาคือการสังเคราะห์สารเหล่านี้มีความซับซ้อนมาก จึงต้องใช้ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพยั่งยืนและปลอดภัย