การติดเชื้อในระดับเซลล์เดียว

ในแต่ละเซลล์จะถูกห่อหุ้มด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่มีป้ายกำกับซึ่งเริ่มต้นการถอดรหัสแบบย้อนกลับคิดค้นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับแต่งเม็ดเอ็นไซม์ก่อนทำการวิเคราะห์แบบเดิมซึ่งช่วยให้สามารถทำการกู้คืนและการวิเคราะห์ของโมเลกุลที่หลากหลายกว่าที่มีอยู่ผ่านการจัดลำดับ นอกจากนี้เทคโนโลยีนี้สามารถระบุเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสและปริมาณการแสดงออกของยีนไวรัส

และโฮสต์ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบการตอบสนองของโฮสต์ต่อการติดเชื้อในระดับเซลล์เดียว ไวรัสสายพันธุ์เดียวสามารถมีความหลากหลายมากและความหลากหลายนั้นอนุญาตให้พวกเขาทำสิ่งที่ไม่ธรรมดา ถ้าคุณสามารถซูมลงไปที่ระดับเซลล์เดียวคุณจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในไวรัสทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวิธีที่เซลล์ตอบสนองต่อการกลายพันธุ์เล็ก ๆ