การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

การตัดสินใจว่าจะใช้วิธีคุมกำเนิดหรือการใช้วิธีการเฉพาะใด ๆ จะได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ของบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์และความเสี่ยงในการได้รับเชื้อที่ติดเชื้อทางเพศ” ฮาร์วีย์กล่าว “การรับรู้เหล่านี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของแต่ละคนเกี่ยวกับคู่ค้าที่เฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ในวารสารการวิจัยทางเพศ

การศึกษาได้รับการสนับสนุนจากสถาบันแห่งชาติเพื่อสุขภาพเด็กและการพัฒนามนุษย์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันอาจนำไปสู่การตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจรวมทั้งการรับและส่งต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวมีความเสี่ยงมากที่สุดในการทำสัญญากับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และหญิงสาวมีอัตราการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ตั้งใจมากที่สุด