การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคในเซลล์

ค้นพบเครื่องมือสำคัญสองอย่างของระบบภูมิคุ้มกันเอ็นไซม์ทั้งสองตัวช่วยให้มั่นใจว่าเซ็นเซอร์ภูมิคุ้มกัน TLR8 สามารถตรวจจับกรดริบบอนนิวคลีอิกที่บอกเล่าของแบคทีเรียและมาลาเรียได้ตั้งแต่แรก บางทีคุณอาจนึกภาพ RNA ที่ยาวราวกับลูกบอลขนสัตว์ปลายหลวมไม่ปรากฏให้เห็นจริง ๆ เริ่มทำงานกับสายการเพาะเลี้ยงเซลล์จากเนื้องอก

เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์พวกเขาใช้เซลล์เม็ดเลือดจากผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอักเสบที่หายากมากซึ่งไม่สามารถผลิต RNaseT2 ได้เนื่องจากข้อบกพร่องทางพันธุกรรมและผู้ที่มีความพิการทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง เซลล์ภูมิคุ้มกันปฐมภูมิจากผู้ป่วยเหล่านี้เปิดใช้งานนักวิจัยบอนน์เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์จากเซลล์รุ่น CRISPR-Cas9 ได้เป็นอย่างดี การทำงานร่วมกันของ RNaseT2 และ RNase2 กับเซ็นเซอร์ภูมิคุ้มกัน TLR8 เป็นองค์ประกอบสำคัญของการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคในเซลล์