การตรวจสอบเอกสารการเดินทางที่ฉ้อฉล

พัฒนาโดย IOM ผู้ตรวจสอบ TD & B เป็นระบบอัตโนมัติแบบสแตนด์อโลนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ชายแดนดำเนินการตรวจสอบขั้นรองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะนี้มีสถานีปฏิบัติงานแปดแห่งที่จุดตรวจหลักสำคัญทั่วประเทศรวมทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่และภูเก็ตหนองคายสะเดาในสงขลาและอรัญประเทศในสระแก้ว

นับตั้งแต่มีการเปิดตัวระบบ TD & B ในประเทศไทยในปีพ. ศ. 2557 ระบุว่ามีหนังสือเดินทางปลอมและหนังสือแจ้งการปลอมตัวจำนวน 154 ราย การฝึกอบรมครอบคลุมการตรวจสอบเอกสารการเดินทางที่ฉ้อฉลการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์การจัดการข้อมูลความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการระบุตัวตนของเหยื่อและความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกัมพูชามาเลเซียและพม่าจำนวนห้าสิบห้าคนได้รับการฝึกอบรม